telephone
black
Mail

Basisschool DIkkertje Dap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
CITO.JPG
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Toetseningroep4.JPG

Tweemaal per jaar Cito in groep 4De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari , de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu nuttig om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito-toets van groep 4 te weten. Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito’s M4 en E4. Daardoor bent u geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen zijn het deze Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die tot dan toe behandeld is. Onder andere: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Het vak woordenschat wordt gecontroleerd via woorden die alle kinderen in groep 4 moeten begrijpen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Ieder van deze vakken komen door het leerjaar heen voorbij en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welk doel neemt de school deze Cito’s bij kinderen af? Wat is zo zinvol aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om de leercurves van leerlingen vast te leggen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of individuen of groepen genoeg groeien. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te ondersteunen.

Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overstap van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Is voorbereiden nodig?

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De toetsinhoud komt dan ook dagelijks terug. Je kunt dus stellen dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan kinderen gewend zijn. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft maar liefst drie boeken ontworpen voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is het meest complete Cito oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 met uw kind te trainen. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruimschoots aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de website. 

Conclusie

Zodra je kind in groep 4 zit worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. De oefenboeken van educatieve uitgeverij Educazione helpen hierbij. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden kinderen uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Tweemaal per jaar Cito in groep 4